Information från styrelsen februari 2024

11 februari 2024

Bifogat finns februari månads informationsblad från styrelsen. Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga att läsa på webbplatsen under fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten”.