Information från styrelsen januari 2024

15 januari 2024

Bifogat finns januari månads informationsblad från styrelsen. Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga att läsa på webbplatsen under fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten”.