Information från styrelsen januari 2023

15 januari 2023

Bifogat finns januari månads informationsblad från styrelsen.

Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga att ladda ner under fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten”.