Information från styrelsen februari 2023

19 februari 2023

Bifogat finns februari månads informationsblad från styrelsen.

Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga att ladda ner på webbplatsen under fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten”.