Information från styrelsen mars 2023

18 mars 2023

Bifogat finns mars månads informationsblad från styrelsen. Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga att ladda ner på webbplatsen under fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten”.