Information om ny förvaltare

30 augusti 2023 Enligt informationsbladet som gick ut i förra veckan byter vi fr o m januari 2024 förvaltare. Ny förvaltare är Fastighetsägarna Service. I nästa nummer av Minnebergsbladet som är planerat till slutet av september kommer ytterligare information om övergången och vad det innebär.

Vänligen notera att Fastighetsägarna Service är ny förvaltare men att Brf Tangen fortsatt är medlem i HSB, detta har inte förändrats.