Information från styrelsen september 2023

08 september 2023

Bifogat finns september månads informationsblad från styrelsen. Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga att läsa på webbplatsen under fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten”