Årsredovisningar

Klicka på länk nedan för att hämta hem någon av de senaste fem årens årsredovisningar.

Enligt föreningens stadgar ska stämmoprotokollen finnas tillgängliga för medlemmarna, och protokollen finns i en pärm på kontoret där den som vill kan läsa dem.