Jourmontör

Vid akuta ärenden ringer du Jourmontör på telefon 08-657 77 20. Viktigt att veta innan du kallar på jour läs "Jouråtgärder populär versionen"