Grovsoprum

Föreningens grovsoprum finner du bredvid infarten till kallgaraget vid vändplanen på Lejonets Gata.

Dörren öppnas med din aptusnyckel. Grovsoprummet är öppet kl. 06:00 - 22:00.

Blandat avfall som inte kan sorteras i miljöhusen på grund av t.ex. avsaknad av möjlighet att källsortera. Blandat avfall får innehålla brännbart avfall, porslin, keramik och metall.

Miljöfarligt avfall tex bildäck får inte lämnas här och inget får ställas på golvet.

Containern får inte fyllas upp till taket. Den måste kunna komma ut genom porten.

Byggavfall, gammal köksinredning, hela bohag, stora möbler mm, får inte lämnas i containern. 

Detta kör du själv till en återvinningscentral. Saknar du passerkort ta kontakt med
SRV kundservice på 0200-26 46 00.

OBS!!! Det är viktigt att inga hushållssopor eller påsar med matavfall läggs i containern.