På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Uteplats och terrasser

Radhusen och en del lägenheter i markplan har uteplatser. Dessa ingår i lägenheternas andelstal vilket innebär att den boende har samma ansvar för att hålla sköta och underhålla uteplatsen som för att hålla lägenheten i skick. Är du osäker på vilken yta som tillhör din lägenhet så kontakta styrelsen.

Tillstånd måste sökas för all ny- eller ombyggnad av uteplats och ritning skall bifogas ansökan, som lämnas till styrelsen. Inga ingrepp får utföras innan styrelsen har lämnat sitt godkännande, i annat fall kan bostadsrättsinnehavaren åläggas att på egen bekostnad återställa uteplatsen till ursprungligt skick.

I vissa fall kan även bygglov från Nacka Kommun krävas, även om styrelsen lämnat sitt godkännande. Detta är lägenhetsinnehavarens ansvar, vid osäkerhet kontakta Nacka Kommun.

Några generella regler:

  • Uteplatsens får sträcka sig max 3 m. ut från fasad, (såvida annan anläggning inte är i vägen) 
  • Den får inte löpa längre i bredd än vad lägenheten gör.
  • Staketet runt uteplatsen får inte överstiga 90 cm höjd, ska vara av trä och vara vitmålat eller träfärgat (behandlat med träolja eller liknande). Det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla staketet.
  • Som gräns mellan radhusen får plantering eller ca 70 cm högt trästaket anläggas. Det är då de boende på båda sidor om staketet eller planteringen som är ansvariga för underhållet.