Fastighetsförvaltning

Brf Turkosen har tecknat avtal med Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB (AFF) om skötsel och underhåll av fastigheter, utemiljö och källsorteringshus. AFF sköter våra gemensamma grönytor. De husnära planteringarna ska skötas av de boende.

AFF

AFF är föreningens tekniska förvaltare, dvs. de:

 • underhåller och övervakar nyckelsystem, el, värme, ventilation, vatten och avloppsinstallationer
 • snöröjer och klipper gräsmattor
 • lagar portar och lås
 • byter lampor och sköter tvättstugan m.m.
 • utför ombyggnads-, mark och trädgårdsanläggningsarbeten
 • underhåller källsorteringshusen
 • delar ut nycklar till bastun mot en depositionsavgift av 250 kr
 • sköter om bokningen av parkeringsplats samt uthyrning av korttidsparkering

Hjälp i lägenheten

AFF kan även utföra arbeten i lägenheten, men den boende måste då själv betala timtaxa och materialkostnader. Vanliga uppdrag de utför är:

 • byte av kranpackningar
 • rensning av avlopp
 • flyttstädning
 • uppsättning av gardinstänger och hyllor
 • reparation av dörrar och fönster
 • kakling av badrum
 • ombyggnad av kök
 • flyttning av väggar m.m.

Aktiv Fastighetsförvaltning i Nacka AB
Utövägen 29
132 30 SALTSJÖ-BOO
Telefon: 08-715 13 00
Fax: 08-715 09 16
Hemsida: www.affinacka.se
E-post: info@affinacka.se

Expeditionstider
Måndag-fredag 07.30 - 09.00

Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen. Kom ihåg att lämna namn, telefonnummer, adress och lägenhetsnummer.

Felaktigheter

Om du upptäcker några felaktigheter, både hemma och inom föreningen, kontakta då AFF omgående och gör en felanmälan. Felanmälan kan med fördel göras på förvaltarens webbsida.

Huvudsäkringar

Lägenheternas huvudsäkringar finns placerade i elskåpen i trapphusen och kan bytas ut av gårdsvärdar eller styrelsemedlemmar. Se lista på anslagstavlan i trapphusen.

Akutfall

Vid mycket akuta fall (t.ex. vattenläckage) utanför kontorstid ska du kontakta jourtjänst. Se namn och telefonnummer på anslagstavlan i trapphuset. Vid onödigt anrop till jourtjänst kommer den boende att debiteras kostnaden för utryckningen.