Värdar

Brf. Turkosen har värdar för olika uppgifter.

Gårdsvärdar

En gårdsvärd utses för varje gård och har bl.a. till uppgift att:

 • Vara en länk mellan boende och styrelsen.
 • Vara gårdsansvarig vid städ- och planteringsdagar.
 • Byta säkringar i trapphusens elskåp vid behov.
 • Sköta om trädgårdsutrustningen i redskapsförrådet.
 • Ställa ut/in salthinkarna och snöskyfflar vid resp. säsong.
 • Kontakta AFF vid behov av reparationer m.m. (Det ska alla boende göra.)
 • Kontaktperson inom Grannsamverkan

Gårdsvärdar

Parkeringsvärd

Parkeringsvärden är AFF i Nacka som sköter:

 • Uthyrningen av våra P-platser.
 • Hanterar nycklar till parkeringen.
 • Hanterar nycklar till källsorteringshusen.
 • Uthyrning av korttidsparkering för besökare.

Parkeringsvärd

Lokalvärd

Lokalvärden ansvarar för:

 • Uthyrning av föreningens gemensamma fritidslokal.
 • Kontroll av städning av och inventarier i fritidslokalen.
 • Föreningens flaggstång.

Lokalvärd

Källarförrådsvärd

Källarförrådsvärd ansvarar för:

 • Uthyrning av våra extra källarförråd.

Källarförrådsvärd

Kompostvärd

Kompostvärden ansvarar för :

 • att komposten rörs om med jämna mellanrum.
 • att det finns kutterspån i det gröna sopkärlet (beställs hos AFF).
 • att färdigkomposterad kompost töms.

OBS! Alla som komposterar ansvarar för att strö kutterspånen över sitt eget matavfall.

Kompostvärdar