Underhållsplaner

Fastigheterna och utemiljön har ett ständigt underhållsbehov. Till grund för vårt periodiska underhåll finns Brf Turkosens underhållsplan, som reglerar med vilka tidsintervall ett visst underhåll ska ske. Styrelsens årliga fastighetsbesiktning ligger också till grund för vilka åtgärder som ska vidtagas under de närmaste åren. Varje år vid styrelsekonferensen omprioriterar styrelsen underhållsåtgärderna efter aktuella uppgifter.

Aktuellt underhåll

Under flera år har föreningen utfört ett antal större underhållsåtgärder, som har kostat mycket pengar. För närvarande finns inga miljonprojekt på gång. I stället ska styrelsen fortsätta arbetet med att underhålla utemiljön, samt fortsätta arbetet med att hålla fastigheterna i toppskick.
Exempelvis:

 • Lagning av asfaltsskador
 • Borttagning av gamla och nyplantering av träd och fruktträd
 • Lagning av betongskador på fasader och grunder och garage
 • Komplettera med nya trädgårdsmöbler
 • Målning av källsorteringshus och mopedförrådUnderhåll under 2011-2012

 • Värmeinjustering av lägenheternas radiatorer
 • Asfaltsbeläggning på gångväg mellan grovsoprum och källsorteringshus nr 6
 • Rensa mittbalken i garaget från lös betong och reparera tätskiktet vid takbrunnen ovan garaget.

Underhåll under 2010

 • Entréernas baksidor på områdets övre del har färdigställts. Arbetet omfattade utgrävning och dräneringsanslutning av alla stuprör. All växtlighet grävdes bort och ersattes av kross och gårdsgrus. Fortsättningsvis ska ingen växtlighet förekomma i anslutning till entréernas baksidor.
 • Målat klart taken.
 • Värmeinjustering av lägenheternas radiatorer.

Underhåll under 2009

 • Injustering av ventilationen fortsatte även under 2009
 • Utgrävningar och dräneringsanslutningar av stuprör på områdets undre delar
 • Hallen och toalettutrymmena i föreningslokalen ska målas upp och snyggas till.

Underhåll under 2008

 • Trapphusen har bonats under våren 2008. Resultatet blev fräscha, blanka golv och trappor, som är lätta att hålla rena och snygga.
 • Bastun har fräschats upp och nytt lås satts in. Mer om bastu.
 • Tvättmaskinerna, torktumlarna och manglarna i tvättstugorna har bytts ut.
 • Fyra nya komposter har ställts ut på olika platser inom föreningens område.