Medlemsskap

Som boende inom Brf Turkosen är du medlem i föreningen och måste betala in medlemsavgiften i tid, MEN du har även rätt att tycka till om beslut, förändringar, aktiviteter, m.m. som görs inom föreningen. Se till att medverka på årliga stämman.

Det kan man göra på olika sätt, som tex:

  • lämna synpunkter och meddelanden till styrelsen i förslagslådan (brevlådan) vid tvättstugan, O-ringen 54A. Alla förslag är välkomna, men de ska vara välformulerade och underskrivna. Anonyma förslag lämnas utan åtgärd.
  • lämna in motioner till föreningsstämman i förslagslådan. Se till att den är inne före februari månads utgång, så att den kan beredas ordentligt innan stämman. Förbered dig också på att själv närvara vid årsstämman för att plädera för din idé.


Vem ska underhålla bostadsrätten?
En broschyr om vilka ansvar bostadsrättshavaren resp. bostadsrättsföreningen har inom föreningen.
Broschyren har alla boende fått och den ska lämnas kvar i lägenheten vid ev. försäljning. 
FINNS ÄVEN NEDAN FÖR NEDLADDNING! 

 

  • Vem ska underhålla bostadsrätten?
    Vem ska underhålla bostadsrätten?