Snöröjning

16 september 2019 Vi håller på och upphandlar snöröjning och sandning av garageinfart, uppfart till parkeringen, parkeringens allmänna ytor och gästparkeringen. Sin egen p-plats får man skotta själv, men det händer att traktorn tar den av bara farten om det är tomt. Vi kommer också att teckna snöröjning av infarten förbi föreningslokalen samt in till ”vändplatserna” på gårdarna. Längre kommer man inte med traktor. Skötseln av gångvägarna inne på gårdarna kommer i år att skötas av en medlem som anställs för uppdraget, Torbjörn Selling. Obs att området/tillträdet till gårdarnas dubbelförråd inte kommer att snöröjas av föreningen. Torbjörn vill gärna ha kollegor till helger, anmäl er gärna direkt till Torbjörn eller till info@vasterbris.se så vidarebefordrar styrelsen det till Torbjörn.