Takbyten

16 september 2019 Bytet av takpannor är försenat

Entreprenören som byter våra tak är försenade och har bett om att få arbeta även vintertid. Styrelsen har dock inte tagit beslut om de skall få tillstånd till det eftersom snö kan skada taken. Mer information gällande detta kommer i Vi i Västerbris.