Info brev april 2024

29 april 2024 På gång i Barken

Ny styrelse

Efter årets föreningsstämma har vi nu haft det första konstituerande mötet där posterna i styrelsen har fördelats. Styrelsen består idag av följande personer: Erik Bivehed (Ordförande), Fredrik Mattsson (Vice ordförande), Karin Holmer (Sekreterare), Viktor Ericsson (Organisatör för studie- och fritidsverksamheten), Jim Peter Elfström (Ledamot och Vicevärd), Peter Andersson (Ledamot), Jannes Engqvist (Suppleant) och Lena Karlsson (HSB representant).

Trädgårdsdag – Lördagen 25:e maj

Nu är det dags för årets första trädgårdsdag. Vi fixar på gården, städar och rensar allmänna utrymmen. Vi samlas i föreningslokalen och fördelar arbetsuppgifter. Ni deltar så mycket eller lite som ni själva kan och vill.

Cykelrensning

Inför trädgårdsdagen kommer samtliga cyklar i förråd och på gården att märkas med ett band på styret. Om ni använder cykeln plockar ni bort bandet innan den 25:e maj, alla cyklar som fortfarande är märkta vid trädgårdsdagen kommer att forslas bort.

Infartshinder

Med anledning av att vi under en längre tid har noterat en ökning av trafikflödet (t.ex. leveransfordon och transportbilar) på gården och med tanke på att vi har många barn som leker där, har styrelsen beslutat att införa infartshinder vid ingångarna till gården. Dessa hinder kommer att vara flyttbara för att möjliggöra tillfällig borttagning vid särskilda tillfällen, såsom vid flyttar, nödsituationer, färdtjänst eller att förvaltningsbolaget behöver tillträde.

Odlingslådor

Nu är det dags för er som vill ha en odlingslåda att boka in er. Kösystem tillämpas. Ni som är intresserade kontaktar organisatören för studie- och fritidsverksamheten Viktor Ericsson (viktor@easymeet.se).


Till nyhetslistan