Balkonginglasning

Föreningen har inget gällande bygglov för balkonginglasningar längre. Vill man installera inglasning av balkong kontaktar man Lumon inglasningar, dom hjälper till med bygglovshandlingar vid installation.

Att glasa in en balkong är en ändring som alltid kräver bygglov från Uppsala kommun. Dessutom gäller speciella brandskyddsföreskrifter. Ett helt inglasat utrymme eller en inglasad balkong betraktas alltid som bostadsrum.

Det krävs dock att ett avtal upprättas mellan bostadsrättshavaren och föreningen angående skadeståndsansvaret för inglasningen.

Nedan kan du ladda ner det senast gällande bygglovet för att se vad som gäller samt beskrivningar hur inglasningen ska utformas.