Librobäcks samfällighetsförening

Librobäcks samhällighetsförening har bildats för att sköta drift och underhåll av gemensamma angelägenheter för HSB Brf 48 Börjetull, HSB Brf 85 Bröndbo och Kvarnparkens ägarlägenheter. De gemensamma angelägenheterna är vår innergård, garageporten på Gimogatan 11 A och körvägarna i garaget. Föreningen övertog ansvaret för dessa den 1/10/2020. Skötseln av innergården utförs från och med den 1/10/2020 av UBC förvaltning.

De två föreningar i vårt kvarter som ännu inte är byggda, HSB Brf Normann samt HSB Brf Kranbilen kommer att ansluta sig till föreningen när deras hus är färdigbyggda. Då kommer även ytterligare en garageport byggas ut mot Gimogatan, så att vi kommer ha två ingångar till vårt gemensamma garage.

Föreningen drivs av en styrelse som består av:

Björn Lundman (ordförande)  brf 85 Bröndbo
Christer Born ledamot  brf 48 Börjetull
Anders Sjölund ledamot  HSB byggandeförening
Bengt Hägg ledamot  Kvarnparkens ägarlägenheter
Andreas Holmkvist ledamot HSB byggandeförening

Föreningen kan kontaktas på e-postadressen librobacks.sf@gmail.com