Elabonnemang & IMD

Som en del av stamrenoveringen så övertar föreningen el-centralerna och därmed alla kostnader för elanslutning och förbrukning. Vartefter stamrenoveringen avslutar ett hus så övergår föreningen till individuell mätning och debitering genom samarbete med Infometric. Varje lägenhet får då en egen uppkopplad elmätare i elcentralen som registrerar och vidarebefordrar aktuell förbrukning Upplands Boservice för debitering på lägenhetens avgiftsavi.

Fördelar med IMD
-Föreningen är en stor kund och har möjlighet att få lägre priser
-De fasta avgifterna blir lägre då lägenheternas alla avtal samlas ihop.
-Gemensamt elavtal är en förutsättning för att solceller på husens tak ska bli lönsamt. Installation av solceller kommer att bidra till minskade elkostnader för föreningen i framtiden.

Elhandel

Föreningen köper i dagsläget el från Vattenfall och har prissäkrat en viss andel av elförbrukningen för kommande år. Hur stor andel som är prissäkrat varierar mellan 80 % och 30 % fram till och med 2025. För resterande andel av elförbrukningen betalar föreningen ett rörligt pris. Det rörliga priset följer priset på Nordpool, den nordiska elbörsen.

Prissättning

Priset som du som bostadsrättshavare betalar beräknas utifrån vad föreningen har haft för elkostnader. I detta ingår även elnätsavgiften (som du tidigare betalade till Vattenfall varje kvartal). Bedömt kommer föreningens kostnader för elen öka från årskiftet då vi enligt tidigare tecknat avtal går från 60% prissäkrat till 30 % prissäkrat.

Ditt pris oktober 2022: 2,94 kr/kWh (inklusive moms).

Ditt pris november 2022: 2,19 kr/kWh (inklusive moms).

Debitering via månadsaviseringen

Efter det att din lägenhet stamrenoverats kommer du att få elen debiterad via månadsaviseringen. Du debiteras endast för de kilowattimmar du har förbrukat. Räkningen för elen kommer att avse kvartalsperioder. Dvs när du får månadsaviseringen för exempelvis januari - mars så finns elkostnaden för september, oktober och november finnas med i beloppet som skall betalas i januari.

Vid återflytten efter stamrenoveringen kan det bli en annan period beroende på när du flyttar hem igen och när nästa månadsavisering kommer. Du betalar ingen el för tiden då du evakuerat din lägenhet. 

Följ förbrukningen

Alla medlemmar som har fått sina lägenheter stamrenoveradefår får tillgång till en inloggning där det går att se sin egen elförbrukning dygn för dygn – ett smart sätt att hålla koll på förbrukningen och därmed också kostnaderna. Läs mer om hur det fungerar här: https://infometric.se/gemensam-el/ 

Inloggningsuppgifter till systemet sänds ut till nyligen stamrenoverade lägenheter via stamrenoveringsprojektet. Vid överlåtelse av bostadsrätt ansvarar säljaren att förse köparen med inloggningsuppgifter.

Föreningens elavtal med Vattenfall - priser

  2021 2022 2023 2024 2025    
Prissäkrat pris 0,29 0,3 0,32 0,67 0,61 kr/kWh  
  Andel prissäkrad del av elförbrukningen  80% 60% 30% 60% 40%    
Rörligt spotpris (snitt under året) 0,67 ? ? ? ? kr/kWh  
Fasta avgifter, skatter och kostnad för IMD 1,51 kr 1,51kr* 1,51kr* 1,51kr* 1,51kr* kr/kWh inkl. moms
               
  * Preliminärt          

 

Vad blir priset för mig som bostadsrättshavare?

  2023                  
Spotpris (snitt månad) 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 3 4 5   kr/kWh
Ditt pris 2,69 2,86 3,04 3,21 3,39 3,56 4,26 5,14 6,01   kr/kWh 
                     
  2024                  
Spotpris (snitt månad) 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 3 4 5   kr/kWh
Ditt pris 2,62 2,72 2,82 2,92 3,02 3,12 4,1 4,85 5,6   kr/kWh 
                     
  2025                  
Spotpris (snitt månad) 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 3 4 5   kr/kWh
Ditt pris 2,57 2,67 2,77 2,87 2,97 3,07 3,47 3,97 4,47   kr/kWh

 

Ditt pris visas inklusive moms.

För aktuellt spotpris (exklusive moms) se https://www.elmarknad.se/dagens-spotpris/SE03-Uppsala