Bostäder

Föreningens fastigheter, Löten 8:1, 8:3 och 8:4 bebyggdes 1985 - 86 av Byggnadsfirman Anders Diös AB. Här finns 31 bostadshus med 291 (292) lägenheter: 20 st 1 rum och kök, 124 st 2 rum och kök, 81 st 3 rum och kök, 50 st 4 rum och kök, 14 st 5 rum och kök, 2 st 6 rum och kök, (4 av lägenheterna är hyresrätter) samt 2 lokaler. Dessutom finns 120 garage och 99 p-platser med motorvärmare och 48 utan, varav 19 är besöksparkeringar.

Lägenheterna är fördelade på de olika hustyperna enligt följande:

I punkthusen finns 2, 3 och 4 rum och kök.

2 rum & kök 
3 rum & kök
4 rum & kök

Loftgångshusen har 2 till 4 våningar och där finns lägenheter från 1 rum och kök till 6 rum och kök. 5- och 6-rummarna är i två etage

1 rum & kök 
2 rum & kök
3 rum & kök 
4 rum & kök
5 rum & kök 
6 rum & kök

I radhusen finns lägenheter från 2 till 5 rum och kök. De större radhuslägenheterna är i två plan.

2 rum & kök 
3 rum & kök
4 rum & kök
5 rum & kök

Det finns också 2 villor på området. Det är de hus som hör till den tidigare bebyggelsen. De har renoverats och har lägenheter från 1 till 5 rum och kök.

Planritningar saknas för villorna.

Här finner du alla planritningar sammanställt i ett .pdf-dokument.