Miljö

Området är utformat med husen grupperade kring fem olika gårdar. De boende har möjlighet att påverka sin närmiljö genom att plantera gå med i trädgårdsgruppen.