En ny förening föds

Föreningens fastigheter byggdes i tre etapper mellan åren 1984-86 , Löten 8:1, 8:3 och 8:4, på den gamla gården Nybyggets mark av dåvarande byggherren Anders Diös AB.

Gården Nybyggets två boningshus återfinns fortfarande i renoverat originalutförande liksom form och placering av de ekonomibyggnader som tillhörde gården. Namnen på husen återfinns också såsom till exempel ”hönshuset” som idag tjänar som vicevärdsexpedition. "Svinhuset" inhyser förskola, studentrum, bastu och lokaler för fastighetsskötsel. 

Föreningens namn är hämtat från en utav den svenska litteraturens förgrundsfigurer som fått pryda flera kvarter och gator i granskapet.