Datum för stämma & solceller

02 februari 2023

Styrelsemötet i januari mynnade ut i bland annat bestämmande av datum för årsstämman - det blir tisdagen den 25:e april kl 18:30 i lötenkyrkan. En fysisk stämma som vi vet många längtat efter.

Vidare diskuterades elbilsladdning och vilken omfattning vi kan ta oss råd till under året och vi ska titta vidare på chargenode-tekniken med 20 platser. Ta en titt på chargenodes hemsida för mer info. Av teknik och kostnadsskäl kommer dessa i så fall placeras på rad vilket kommer innebära att man kommer få byta parkeringsplatser lite i området - vilket vi vet inte är önskvärt men kostnaden måste få styra.

En solcellsanläggning kommer placeras på svinhusets södra tak efter takbyte på den huskroppen.