Inglasning av balkong

21 februari 2022 Några av våra medlemmar har visat intresse för att glasa in sina balkonger.

För att du ska få glasa in sin balkong behöver du först och främst godkänt bygglov från kommunen.
Därutöver behövs styrelsens godkännande. 
I länken nedan kan du se hur man söker bygglov hos kommunen och vilka handlingar som krävs när du gör det. 

https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/bygga-riva-och-installera/bygglov/vad-som-kraver-bygglov/#balkong--bygga-eller-glasa-in

Senaste åren har kommunen valt att inte tillåta fler inglasningar på vårt område med hänvisning till bestämmelser i detaljplanen.
Styrelsen har skrivit till kommunen om detta tidigare utan positivt resultat. 
För den som är välmotiverad finns möjligheten att ta upp frågan på nytt med enhetschefen för kommunens detaljplanenhet.