Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB-medlem — ett smart val med många förmåner

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som ägs och styrs av cirka 674 000 medlemmar. Tillsammans med våra medlemmar skapar vi framtidens boenden där trygghet står i centrum. Välkommen att bli medlem i HSB och få möjlighet till förtur till ditt nya hem.

Vad får jag som medlem i HSB?

  • Förtur till bostäder genom bosparande 
  • Juridisk rådgivning i boendefrågor
  • Vår medlemstidning Hemma i HSB
  • Erbjudanden och rabatter

 

Och få förtur till HSBs bostäder i hela Sverige.

Ett medlemskap med många förmåner

Förtur till HSBs bostäder genom vårt bosparande

HSB arbetar för att sänka trösklarna för dig som behöver ett nytt hem. Genom att bospara och samla bosparpoäng hjälper vi dig att köpa en bostad. Med HSB Bospar får du förtur till våra hyresrätter och nybyggda bostadsrätter över hela landet. För att börja bospara behöver du först bli medlem i HSB.

Nybyggda bostadsrätter och 25 000 hyresrätter

HSBs har bostäder över hela Sverige. Genom att bospara hos oss samlar du poäng som ger förtur till våra bostäder. När du kommit igång med ditt bosparande behöver du aktivt söka en bostad hos oss för att använda förturen. Huvudregeln är att den med flest bosparpoäng väljer först.

Juridisk rådgivning i boendefrågor

Får jag hyra ut i andra hand? Kan jag överlåta min bostadsrätt? Som medlem i HSB behöver du bara lyfta luren för att få kompetent juridisk rådgivning. Våra jurister har lång erfarenhet av juridiska frågor som ligger nära HSBs medlemmar, hyresgäster och bostadsrättsföreningar.

Ta del av alla förmåner – bli medlem i HSB!

Vanliga frågor och svar

Vad kostar medlemskapet?

Årsavgift enskild medlem: 300 kronor per hushåll (310 kronor för HSB Stockholms medlemmar, 350 kr för HSB Värmlands medlemmar).

Andelsavgift för nya medlemmar: I samband med att du tecknar ett medlemskap i HSB betalar du en andel i vår kooperation på 500 kronor per person (även minderåriga). Andelen får du tillbaka om du någon gång väljer att lämna HSB. En mindre handläggningsavgift vid uppläggning av medlemskapet kan förekomma.

Hur blir jag medlem i HSB?

För att bli medlem i HSB fyller du i vår medlemsansökan online. Du väljer vilken regional HSB-förening du vill bli medlem i. Observera att möjligheten att bospara och förturen till bostäder gäller i hela landet, oavsett var du bor.

Hur får jag förtur till en bostad?

Du behöver själv aktivt söka en lägenhet. Det gör du genom att anmäla intresse under Sök bostad på hsb.se. Våra nyproducerade bostäder erbjuds först till våra bosparare och medlemmar innan de går till försäljning till övriga som anmält intresse. Samma gäller för våra hyresrätter. 

Hur länge måste jag bospara för att få en bostad?

Huvudregeln är att den med flest poäng får välja först. Eftersom vi inte vet hur många andra bosparare som samtidigt söker samma bostad som du, samt hur många som tackar nej eller ångrar sin intresseanmälan, kan vi inte ge besked om hur många poäng du behöver för att få en specifik bostad.

Här ser du HSBs förmedlade hyreslägenheter det senaste året och vad som behövts för dem i form av bosparpoäng.

670 000 medlemmar har kraften att förändra

Tillsammans med våra medlemmar utgör vi en stark kraft för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. HSBs vinst återinvesteras alltid enligt medlemmarnas intresse, vilket gör att vi driver Sverige mot nytänkande och hållbara boenden.