Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Framtidens boende skapar vi tillsammans

Som medlem i HSB är du en av ägarna till Sveriges ledande boendeaktör. Det innebär att du har möjlighet att påverka din egen och andras boendesituation i en positiv riktning. Med cirka 674 000 medlemmar utgör vi en stark kraft för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Det här bidrar våra medlemmar till:

  • Att fler får möjlighet till ett eget hem
  • Att bostäders klimatpåverkan minskar
  • Utveckling av framtidens hållbara boende
  • Bra villkor för ett långsiktigt bostadsbyggande
Och påverka framtidens boende!
Grannar har gårdsfest

Var med och påverka ditt boende

HSB bygger på öppenhet, demokrati och aktivt deltagande. Som medlem i HSB har du stor möjlighet att påverka din boendesituation. Vi kan ge dig stöd i vad du än vill förbättra eller förändra – stort som litet.

Som medlem och boende i HSB är du till exempel med och påverkar din bostadsrättsförening. Din bostadsrättsförening är med och påverkar din regionala HSB-förening. Och din regionala HSB-förening är med och påverkar HSBs riksförbund. Vår vinst återinvesteras alltid enligt medlemmarnas intresse, vilket gör att vi tillsammans driver Sverige mot nytänkande och hållbara boenden.

Medarbetare på HSB och boende i HSB Living Lab tittar på olika rör och mätare.

Forskning dygnet runt i HSBs levande labb

I HSB Living Lab kan forskare, utvecklare och innovatörer testa sina lösningar tillsammans dem som bor i huset, i syfte att skapa framtidens hållbara boende. Sedan starten 2016 har över 100 forskningsprojekt startats: vad sägs om uppkopplade bikupor eller att spola toaletten med återvunnet vatten?

HSB brf Pelarsalen är byggd enligt krav som uppfyller Miljöbyggnad Silver.

Över 100 Miljöbyggnader

HSB är starkt engagerade i certifieringen Miljöbyggnad och har över 100 certifierade byggnader i vårt bestånd. Genom certifieringssystemet Miljöbyggnad ser vi till att beakta frågor inom energi, innemiljö och sunda material genom hela byggprocessen – från första spadtaget till färdigt hus.

Bild på tjej med flyttkartong framför brf Blanka i Glteborg.

HSB Dela hjälper unga att få en bostad

Stegen till den första egna bostaden kan vara svåra. För att hjälpa unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden har HSB skapat modellen HSB Dela, där HSB går in och delar på köpet. Pilotprojektet brf Blanka i Göteborg är först ut i satsningen.

Virginia Kaloki av Johanna Wolff

Ett eget boende skapar trygghet

HSB stöttar utsatta människor att bilda bostadskooperativ och bygga egna hus. Arbetet sker i samarbete med biståndsorganisationen We Effect. HSBs medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften till We Effect och för varje nybyggd HSB-lägenhet skänks tusen kronor. 

Bli medlem i HSB och påverka framtidens boende!