Stadgar

I föreningens stadgar kan du läsa vad som gäller för föreningens arbete och vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem i föreningen.

Läs stadgarna i nedanstående pdf-fil. De bygger på HSBs normalstadgar av 2011 version 5, anpassade till bostadsrättsföreningens behov.