Mäklar- och försäljningsinformation

Här hittar ni snabbinformation som kan behövas vid försäljning.

Årsredovisningar

Stadgar

Allmän info för boende

Internet och TV

Parkering

Parkering - laddplats

Nyheter

Tillsyn vid försäljning skall alltid utföras. Kontakta förvaltningen på 040-98 01 60 eller via jonas.borna@sydsverigeab.se

Beslutad avgiftshöjning: från 1/1/2023 höjs avgifterna med 7% för bostadsrätter. Förråd indexregeleras och lokaler har individuella avtal. Inga andra höjningar är vid sidans uppdatering beslutade.

Ett större underhåll som nu är slutfört är relining utförd av Proline - 2019-2021. Pågående underhåll är målning av trapphus, övergång till gemensam el.

Tomträtt
Tomträtten löper ut 2024-12-31 och kommer innebära ökade kostnader för föreningen. Styrelsen har sedan 2014 aktivit arbetat med frågon och har i sin löpande 10 årsbudget med detta. Styrelsen har också tagit beslut om att tidigarelägga kostnadsdrivande underhåll och fokucera på kostnadssäknade åtgärder för att stå så finasiellt rustade som möjligt. Styrelsen är också engagerad i aktiviteter för att få till politiska ändringar i frågan.

Mäklare anmäler överlåtelser via hsbportalen.

Medlemskap i föreningen beviljas i enlighet §§5-7 i föreningens stadgar.

För försäljning utan mäklare kan följande blankett användas, tänk på att lägenhetsnummer är föreningens nr mellan 1 och 500 och inte det fyrställiga nr (1001, 1012 osv): 
HSB Malmö överlåtelseblankett
Blanketten skickas till:
HSB Malmö
Överlåtelser Brf
HSB Turning Torso
211 15 Malmö