Förtroendevald i Brf Erikslust

Att vara förtroendevald är precis vad det låter – stort och viktigt! Om du blir vald av Brf Erikslusts medlemmar, är det för att de litar på att du tillsammans med övriga förtroendevalda ska ta tillvara alla medlemmars intressen i bostadsrättsföreningen.

Att vara förtroendevald är ett ansvarsfullt uppdrag. Styrelsen, till exempel, är den grupp människor som blivit utsedd av årsmötet att bland annat ansvara för den löpande verksamheten inom Brf Erikslust, verkställa beslut, ansvara för föreningens ekonomi och företräda den utåt i samhället.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara förtroendevald i Brf Erikslust? Kontakta valberedningen alternativt någon i styrelsen.