På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Historik

1953 stod Stjärnhusen längs med Erikslustvägen färdiga för inflyttning. Bostadsrättsföreningen bildades och tog namnet Erikslust efter den lantgård med rötter från 1600-talet som legat i området.

Bebyggelsen av Mellanhedsområdet startade mot slutet av 1940-talet. Det var ett av de första områdena i Malmö som planerades utifrån den nya ambitiösa bostadspolitik som den stora Bostadssociala utredningen hade förordat i sitt slutbetänkande från 1945.

Trångboddheten skulle bekämpas, målet var att lägenheterna inte skulle hysa mer än två boende per rum. Samtidigt skulle standarden förbättras och boendekostnaden inte överstiga 20% av inkomsten. För att kunna förena dessa två mål krävdes ett rationellt och storskaligt byggande, vilket ställde stora krav på byggnadernas utformning. För sin tid var Stjärnhusen vid Erikslustvägen ett imponerande bygge, så stort att nio olika byggmästare fick anlitas. 27 000 kvm lägenhetsyta till en kostnad av 13,25 miljoner kronor skapades mellan 1951-53.

Det sena fyrtio- och det tidiga femtiotalet är spännande ur arkitekturhistorisk synvinkel. De stora områdena som projekterades ställde nya krav på byggnadernas utformning. Under miljonprogrammets dagar kom mycket av byggandet att standardiseras till att bestå av trevåningshus utan hiss som varvades med åttavåningshus med hiss, så som kan observeras på många av Malmös miljonprogramsområden. Men innan denna arkitektur kom att få övertaget prövades flera alternativ. En av de hustyper som prövades var s k stjärnhus. På grund av byggnadernas utformning kan varje trappa betjäna tre lägenheter per plan istället för två i s k smalhus, vilket bidrog till ett kostnadseffektivt byggande. Man kunde också få ljusinfall från i bästa fall tre håll i lägenheterna.

Bakom planeringen av Stjärnhusens utformning låg även en omtanke om estetik och trivsel. I den bostadssociala utredningen uppmärksammades faran att de nya stora bostadsområdena kunde leda till ett opersonligt boende utan sociala kontakter. Därför borde bostadsområdena utformas som grannskapsenheter. Varje del av staden skulle ha sitt centrum och ha tillgång till affärer service, skola, fritidsaktiviteter, etc. I Stjärnhusen har man nära till skola, service och affärer och på innergårdarna och angränsande grönområden finns utrymme för varierande aktiviteter.

De vindskyddade och avgränsade innergårdar som finns i Stjärnhusen gör att man får en känsla av ett småskaligt boende trots att det faktiskt är en enda sammanhängande huskropp på närmare niohundra meter med cirka fyrahundra lägenheter! Känslan av trädgårdsstad förstärks av de många träd och växter som finns planterade på gårdarna. Ofta har Stjärnhusens innergårdar liknats vid botaniska trädgårdar. (Källa: Mellanhedsområdet och dess stjärnhus, HSB Malmö 1987)