Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så gör vi för att hitta bra kandidater till styrelsen

Vilket är ert recept för att bygga och bibehålla en engagerad och kompetent styrelse? Det frågade vi de fyra ledamöterna i valberedningen för HSB brf Domaren i Malmö, som har
haft ett långt framgångsrikt samarbete. Här delar de med sig av sina erfarenheter och råd.
Den sammansvetsade valberedningen i HSB brf Domaren består av Rewa Anabtawi, Rolf Brandt, Monica Bermsten och Agneta Månsson.

Vi i brf Domarens valberedning är en grupp på fyra personer som känner varandra väl, har bra rutiner, högt i tak och ett gott samarbete. Det har bidragit till att vår förening i dag har en väl sammansatt styrelse med bred kunskap och förmågan att få mycket gjort. Men saker och ting förändras hela tiden, så vi i valberedningen behöver ständigt hålla oss uppdaterade kring vad som händer i styrelsen och ha koll på om det är någon kompetens som saknas.

Därför är det viktigt att i god tid innan föreningsstämman intervjua ledamöter, revisorer och förvaltningspersonal. Vi kallar dem till intervju, en i taget, och ställer frågor om allt från hur styrelsearbetet fungerar till hur det är med samarbetsförmågan i gruppen. Alla får samma frågor. Vi har tystnadsplikt, så den som intervjuas behöver inte känna oro över att säga sin mening.

"Alla valberedare deltar vid varje intervju, så att vi alla vet vad som har sagts."

Alla valberedare deltar vid varje intervju, så att vi alla vet vad som har sagts. Om det är någon av oss som får förhinder är det bättre att flytta fram mötet. Detsamma gäller vid intervjuer med kandidater till styrelsen. Det är viktigt att alla är med eftersom vi uppfattar saker olika. Under mötet för vi minnesanteckningar som vi sedan går igenom tillsammans i valberedningen. På så vis får vi en god uppfattning om såväl kompetens och behov som samarbetsklimat och personkemi i den sittande styrelsen. Det är faktorer vi har i åtanke när vi sedan intervjuar styrelsekandidater.

För att hitta kvalificerade kandidater informerar vi medlemmarna i föreningen om uppdraget samt när det är dags att nominera till styrelsen. Anslag sätts upp i trapphusen, och vid gemensamma evenemang går vi runt och hör oss för, samt tar namn och lägenhetsnummer till de personer som kan vara av intresse. När sammanställningen är klar kallar vi dem till intervju. Är de inte intresserade i stunden så har vi dem i ”rockärmen” och återkommer igen i framtiden.

"Är de inte intresserade i stunden så har vi dem i ”rockärmen” och återkommer igen i framtiden."

Innan kanditaterna intervjuas är vi noga med att ge dem den information de behöver för att ta ställning till om de vill bli nominerade till styrelsen. Vi berättar vad uppdraget innebär, vad som förväntas av ledamöterna, hur många möten det blir, och så vidare. Det är viktigt att kandidaterna vet vad de ger sig in i. När alla är intervjuade återstår för oss i valberedningen att diskutera och ta ställning till de svar och intryck vi fått.

I slutänden är det stämman som väljer vilka personer som ska få förtroendeposterna, men har valberedningen gjort ett bra arbete blir det betydligt lättare att tillsätta en kvalificerad styrelse.

Fem tips för en bättre valberedning

1. Var eniga kring hur ni ska arbeta under året. Ha en tydlig strategi.

2. Ta tillfället i akt att informera om uppdraget vid alla medlemsmöten och evenemang.

3. Ha koll på nyinflyttade. Ta kontakt, informera och fråga om de är intresserade av att nomineras till styrelsen.

4. Ha framförhållning. De som ska intervjuas måste få veta det i god tid så de kan förbereda sig.

5. Utbilda er. HSB har många olika kurser, bland annat för valberedningen.

HSB-medlemskap för din brf

Få trygghet och bra stöd i det löpande arbetet för styrelse och medlemmar.