Hissar

Våra hissar är utrustade med automatlarm, vilket innebär att vid ringning på nödsignal blir det automatiskt uppringning till jourmontör. Det ger den som sitter fast i hissen en direktkontakt med jourmontör.

Föreningen har avtal med jourmontör som vid akuta fel, t. ex. hisstopp eller va-skador, åtgärdar felen. Telefon till jourmontör är: 08-657 77 22.