Brandsäkerhet

Våra trapphus är vår evakueringsmöjlighet i händelse av brand. Dessa skall vara framkomliga för brandkår och ambulans, därför får vi inte förvara någonting i trapphusen som kan hindra framkomligheten. Läs vår brandföreskrift under Dokument.