Elektromagnetisk strålning från 5G-master

Nivån på den elektromagnetiska strålningen från mobilmasterna på ARv 9 kontrollerades i mars 2023. Den understiger gränsvärdet med stor marginal.

Nivån på den elektromagnetiska strålningen från mobilmasterna på ARv 9 är kontrollerad nu efter att Telia installerat 5G-master. Mätprotokollet finns nedan. Mätningarna gjordes på de närmaste balkongerna dels på ARv 9 och dels på de närmaste grannhusen ARv 16 och ARv 14. Erfarenhetsmässigt mäter man den högsta strålningen på balkonger nära masterna.

Nu vet vi att de uppmätta nivåerna är långt under gränsvärdena. Tillåtet gränsvärde för medelvärdet under 6 minuter är 3,5 W/m2. Högsta uppmätta medelvärde är 0,0086 W/m2.