Alla ska kunna förstå en bostadsrättsförenings ekonomi!

Årsredovisningen är ett alltför svårgenomträngligt dokument för att alla ska kunna läsa och förstå innehållet. Därför inför HSB nu en märkning på framsidan av våra årsredovisningar, där tydliga ekonomiska nyckeltal framgår. Vi kallar den för Bostadsrättskollen.


Ambitionen är att Bostadsrättskollen finns på så många av HSBs årsredovisningar som möjligt. Både nyproducerade bostadsrätter och de som HSB förvaltar runt om i landet omfattas av detta. Sammantaget berör det omkring 4 000 bostadsrättsföreningar, eller en tredjedel av Sveriges samtliga bostadsrätter. Nyckeltalen är utvalda för att tillsammans ge en översiktlig bild av föreningens ekonomi. Det är för snävt att bara titta på ett eller ett par av värdena, det är helheten som är viktig.

Är detta nytt?
HSB och bostadsbranschen har under flera år föreslagit att en öppen redovisning av dessa nyckeltal bör lagstiftas. Förslaget framfördes senast till den statliga utredningen Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden, men det ledde inte till någon ny lagstiftning när den lades fram under 2017. Därför tar vi nu saken i egna händer och inför en märkning i hela HSB.
Riksbyggen kommer att använda samma system med nyckeltal som HSB. Vi ser gärna att fler bostadsaktörer hakar på och att idén sprider sig.

Om du undrar mer
Om du har frågor får du gärna kontakta Niklas Widebeck, utredningschef på HSB Riksförbund, som är vår expertansvarig för Bostadsrättskollen: niklas.widebeck@hsb.se, 0708-944 552.