Nyckeltal

HSB inför en märkning på framsidan av våra årsredovisningar, där tydliga ekonomiska nyckeltal framgår. Vi kallar den för Bostadsrättskollen. Dessa sju nyckeltal beskriver bostadsrättsföreningens ekonomi.
 

 

Läs mer om nyckeltalen

Sparande

Hur mycket som sparas för framtida behov. 

Investeringsbehov

När fönster, tak och dylikt behöver bytas i framtiden (50-årsplan).

Skuldsättning

Vilka lån som föreningen har som den betalar räntor på.

Energikostnad

Kostnader för uppvärmning, el och vatten.

Räntekänslighet

Hur föreningen kan påverkas av höjda räntor.

Tomträtt

Äger föreningen själv marken eller har den en tomträtt?

Årsavgift

Vad medlemmarna årligen betalar in till föreningen.