Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

”HSB-ledamoten – ett stöd för styrelsen”

Har styrelsen i din brf för mycket att göra, eller saknar ni vissa kompetenser? Då kan det vara läge att anlita en HSB-ledamot.
Man och kvinna tittar på varandra med bostadshus i bakgrunden. Gunnar Monsén arbetar som HSB-ledamot sedan några år. En av de föreningar han stöttar är HSB brf Ullstämman by där Linnéa Niss är sekreterare.

Ibland är det svårt att få styrelsearbetet i en brf att fungera smidigt och effektivt. Det kan bero på allt från bristande kunskaper eller engagemang, till att ledamöterna helt enkelt inte hinner med uppdraget.

En extern HSB-ledamot kan stötta föreningen och hjälpa styrelsen att få ordning på arbetet. Till skillnad från ordinarie styrelseledamöter, som väljs av föreningsstämman, utses HSB-ledamoten av styrelsen i den regionala HSB-föreningen.

Ledamoten är vanligtvis en anställd eller förtroendevald inom HSB, med erfarenhet av styrelsearbete i brf:er och samfälligheter. En sådan person är Gunnar Monsén i Linköping.

– Bakgrunden till att jag blev engagerad i HSB är att jag tidigare var med i en samfällighet som inte sköttes enligt regler och stadgar. Så när jag köpte en bostadsrätt i HSB brf Tombolan i Östergötland, som då höll på att byggas, ville jag sätta mig in i föreningen. För att förbättra mina kunskaper gick jag några HSB-kurser, berättar Gunnar.

”Min lojalitet ligger hos brf:ens medlemmar”

När brf Tombolan bildades 2017 blev Gunnar tillfrågad om han ville sitta med i den byggande styrelsen, och när den ordinarie styrelsen tog över 2018 utsågs han till ordförande. Sedan dess har Gunnar blivit erbjuden flera förtroendeuppdrag inom HSB. Idag sitter han i styrelsen för ytterligare fyra bostadsrättsföreningar och en samfällighet, utöver ordförandeposten i brf Tombolan.

– HSB-ledamotens uppdrag är att vara ett stöd för styrelsen. Jag har ingen kontrollfunktion och rapporterar inte in något till HSB. Min lojalitet ligger hos brf:ens medlemmar. Själv har jag mycket stöd av HSB, bland annat i form av lunchmöten och halvdagsseminarier där HSB pratar om aktuella frågor. Jag har även en kontaktperson på HSB Östergötland som jag kan rådgöra med, säger Gunnar.

”Det är skönt att ha med en person med insyn i vart vi kan vända oss”

En av de föreningar som anlitar Gunnar är HSB brf Ullstämman by i Linköping. Linnea Niss är ordinarie styrelseledamot och sekreterare i föreningen.

– Jag tycker att vi har bra hjälp av Gunnar i styrelsearbetet, då han har mycket erfarenhet och kan ge oss exempel på hur olika problem har lösts i andra föreningar med liknande situationer. Det gör att vi kan diskutera vad som är bäst för oss i vårt sammanhang och komma fram till en lösning, säger Linnea.

– Det är även skönt att ha med en person med insyn i vart vi kan vända oss inom HSB för att få hjälp, och som är mer insatt i de delar som styrelsearbetet består av under året, såsom budget, underhållsplan och stämma, säger Linnea.

HSB-ledamotens arbetsuppgifter varierar beroende på föreningens behov

– En del brf:er är det inget jobb med över huvud taget. Där sitter jag bara med på möten, och informerar om HSBs utbildningar. Med andra brf:er är det mycket arbete. De ringer ofta med frågor, exempelvis om stadgarna, hur lång uppsägningstid det är på olika saker, vad en brf-ägare får och inte får göra och så vidare, säger Gunnar.

Många undrar också vart de ska vända sig för att få hjälp i ekonomiska eller juridiska frågor. Då kan Gunnar lotsa dem rätt.

– Jag tror det är en trygghet för föreningarna att jag finns där. De kan ställa vilka frågor som helst till mig, för de vet att informationen stannar hos mig – om det inte är något vi behöver ta hjälp av HSB med. Och då är vi överens om det, säger Gunnar.

En av de främsta fördelarna med en HSB-ledamot är att hen, som utomstående, kan se frågor från ett annat och kanske lite större perspektiv, menar Gunnar.

– Vi kan också bidra med erfarenheter från andra föreningar, och komma med råd, exempelvis vid renoveringar och upphandlingar, säger Gunnar. Han tipsar gärna om HSBs utbildningar, vilka han själv haft stor nytta av, och betonar att kunskaper verkligen underlättar styrelsearbetet. HSB-ledamoten, liksom många av HSBs utbildningar, är en kostnadsfri medlemsförmån.

Kvinna med jacka med HSB-sköld på ryggen går mot två män som pekar på surfplatta vid bostadshus.

HSB-ledamotens tips för en effektivare styrelse

1. HSB Styrelsestöd förenklar arbetet avsevärt, inte minst om styrelsen har ont om tid och mycket att göra.

2. Det är viktigt att valberedningen tar rätt på kunskaperna hos nyinflyttade och försöker få dem engagerade.

3. Förbered er inför möten och skicka ut underlag. Finns det tillräckligt med underlag är det lätt att fatta beslut.

4. Begränsa styrelsemötet till en viss tid.

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.