Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Mitt HSB

Utvecklingen av nya Mitt HSB har skett i nära samarbete med dig som användare av gränssnittet. Vi har genomfört åtskilliga djupintervjuer, i olika åldrar med olika roller hos HSB och olika storlekar av bostadsrättsföreningar. I denna första leverans av Mitt HSB har fokus legat på de som bor i en bostadsrättsförening, sitter i en styrelse, eller som bosparar.

Du kommer att mötas av en helt ny struktur, med nya funktioner och nytt innehåll. Du kommer upptäcka att allt har en mer naturlig, relevant placering med färre klick för dig.

 

 

 

Manual förtroendevalda

Manual medlem/bosparare/bostadssökande

Manual föreningsdokument