150713 Container, vatten och redskap

13 juli 2015 Det är väldigt roligt att fler och fler vill göra fint kring sitt hus eller i området. Här är lite information för att underlätta för dig.

Containern för endast trädgårdsavfall står hela sommaren på plats i hörnet av Vantgatan 1 och Kravellgatan. Vi tänker ha den upplåst varje dag. Är den låst lägger du avfallet bredvid, så lägger fastighetsskötarna i det sedan. 

Behöver du ta vatten för att vattna rabatter eller din odlingslott gör du det i vilket soprum som helst. Du kommer in där med din vanliga husnyckel. 

Har man en stund över kan det kännas motigt att hämta redskap i trädgårdsförrådet. Därför ska vi se över möjligheten att ha trädgårdsredskap i varje hus.