150527 Bastun ej klar för användning

27 maj 2015 Tyvärr måste en del åtgärder göras i bastun innan den kan användas. Vissa arbeten är inte rätt utförda och måste göras om. Styrelsen prioriterar att få ändringarna utförda, men kan i dagsläget inte säga när allt är klart.