150527 Hemsidan uppdaterad

27 maj 2015 Nya hemsidan är igång. Det mesta är uppdaterat, till exempel allt under "Svar på alla frågor". Det finns dock fortfarande en del kvar att göra, bland annat när det gäller själva upplägget, struktur, flikar, länkar, kalender etc. Vi kommer att arbeta vidare med det.

De fel vi redan vet om och har bett HSB Göteborg om hjälp att rätta till är att kalendariet i vänstra kolumnen inte hamnar i kronologisk ordning, utan i den ordningen som man lägger in planerade händelser, vilket är förvirrande. De mesta kalenderhändelserna ser du överst, sedan har du hela kalendariet löpande från 150329 och framåt i spalten i mitten.