150820 Granskning av detaljplan för Stortoppsgatan/Kabelgatan

20 augusti 2015 Stadsbyggnadskontoret har skickat oss "Underrättelse om granskning" av detaljplanen för den planerade bebyggelsen vid Stortoppsgatan/Kabelgatan. Styrelsen låter den 21 augusti även anslå underrättelsen i samtliga våra trapphus. Här nedan kan du ladda ned underrättelsen.