150922 Trädgårdsdag med kompostinfo söndag 11 oktober

22 september 2015 Hösten är här och därmed dags att göra vårt fina grönområde ännu finare. Denna gång träffas vi söndagen den 11 oktober för en gemensam insats. Vi samlas kl 10 i trädgårdsförrådet på gaveln vid Vantgatan 3 H.

Trädgårdsförrådet kommer att stå öppet och en container för endast trädgårdsavfall finnas på sedvanlig plats vid hörnet av Vantgatan 1 och Kravellgatan. Detta gäller även dagen innan, ifall du vill pyssla då också/istället. Om du har lånat redskap för att ha i ditt hus, ta med dem till trädgårdsförrådet.

Föreningen bjuder på fika kl 13 och förhoppningsvis kommer vi till detta att kunna lyssna till ett föredrag om komposter och även kunna komma med egna gröna förslag. Det är sedan fritt fram för dig att fortsätta under eftermiddagen. 

Om vädret tillåter står grillen klar kl 18. Du tar själv med dig vad du vill grilla och dricka till. Något att sitta på för bänkarna kan också vara bra.