151210 Fasader tvättas mot alger

10 december 2015 Nu blir fasaderna fina igen

Enligt beslut på årsstämma har vi nu gett en entreprenör i uppdrag att tvätta de fasader och utsidor av balkonger som har påväxt av alger. 

Det gäller fyra hus: Kabelgatan 16, 18, 20 och 33. Arbetet har redan startat denna vecka på Kabelgatan 16 och fortsätter när väder och vind tillåter.