151210 Förebyggande avloppsspolning

10 december 2015 Minskar risken för avloppsstopp

Våra hus är gamla, så även våra avlopp. Då och då har vi stopp i avloppen, ibland bara i en lägenhet, ibland i husets avloppsstam.

Styrelsen har tagit in offerter på förebyggande spolning och filmning av stammar. Vi kommer att börja med ett hus vardera av höghus, lägre punkthus och låghus.

För att minimera problemen och dyra underhållskostnader − spola inte ner matfett! Torka istället ur det och lägg det i bioavfallet. Då blir det energi istället för stopp!