160718 Endast vattenbaserad färg i måleriet

18 juli 2016 Vi har försökt att lösa problemen med stark färglukt som sprider sig från måleriet, men har inte lyckats.

Klagomålen från de boende i huset har fortsatt. För att inte tvingas stänga måleriet tillåter vi hädanefter endast vattenbaserad färg.