161219 Fasadtvisten ännu ej klar

19 december 2016 Långvarig process.

HSB Gråberget har under en längre tid drivit en process mot Målericentralen för att få ersättning för deras fasadarbete. Tidigare styrelser har under processen konsulterat en utomstående jurist för professionell handledning. Arbetet med detta är ännu ej klart.