170220 Motionera till årsstämman!

20 februari 2017 Årets årsstämma hålls torsdagen den 11 maj klockan 19 i Majornas Missionskyrka på Chapmans Torg, med fika klockan 18.

Kallelse och dagordning kommer i årsredovisningen senast den 27 april.

Motion lämnas via brev eller mejl till expeditionen, senast den 31 mars. Den ska vara ställd till årsstämman, ha ett tydligt förslag och vara undertecknad med namn, adress och lägenhetsnummer.

Enklare frågor ställer du istället till förtroendemannen, för behandling på ordinarie styrelsemöte.